Detail

Plaatskenmerk:T 0995
Stz 0212
Titel:Bossche beiaardklanken

Auteur:Steege, Gerard ter
Annotatie:In: Bossche Kringen jrg. 1(2014)nr. 1(mei), p. 5-6
Trefwoorden:Beiaarden
Bossche Beiaardweek
's-Hertogenbosch
Stamboeknummer:30773