Detail

Plaatskenmerk:H 0113
3.7.HER.GES.42 (bd. 1, dl. 1)
Titel:Verzameling van oorkonden betrekkelijk het beleg van 's Hertogenbosch in der jare 1629
 
Auteur:Hermans, C.R., Voorne, Robbert van
Bijzonderheden:Band 2: [Dl. 3] Stukken berustende in het Rijks Archief te 's Gravenhage. ...NB de uitslaande kaart ontbreekt in het aanwezige ex. Deze zou er wel in moeten zitten. De kaart is wel opgenomen in de HTA, recordnr. 0003155.
Annotatie:Band 1: [Dl. 1] en [dl. 2] zijn in één band gebonden
[Dl. 1] Dagboeken: Dagboek der belegering van 's Hertogenbosch gehouden sedert den 28 april tot den 10 september 1629 / Robbert van Voorne. - P. 1-62. - Journael oft dach-register van alle het memorabelste, datter binnen de stadt 's Hertoghen-bosch, sints datse belegert worde, tot den dag van't overgeven voorgevallen is / een borger der selver stadt. - Amsterdam : Broer Iansz, 1629. - P. 63-89. - Description du siége de la ville de Bois-le-duc, assiégé dès le premier de may 1629 / Henry de Nassau. - Anvers : Abraham Verhoeven, 1629. - P. 91-98. - Obsidionis Silvaducensis : succincta narratio / Sidronio Hosschio (Hosselius). - P. 99-190
[Dl. 2] Codex Diplomaticus. - [S.l.] : [s.n.], [1850]. - 416 p. : plgr. - Bevat: Diarium reverendissimi domini / Michaelis Ophovii. - Aug. 1629-jan. 1631. - P. 327-407
Band 2: [Dl. 3] Stukken berustende in het Rijks Archief te 's Gravenhage. - 's Hertogenbosch : Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1871. - 151 p. : uitslaande krt. - NB de uitslaande kaart ontbreekt in het aanwezige ex. Deze zou er wel in moeten zitten. De kaart is wel opgenomen in de HTA, recordnr. 0003155.
Band 3: [Dl. 4] Stukken berustende in het Rijks Archief te Brussel en in het Provinciaal archief te Utrecht : opgave der gedrukte werken over het beleg. - 's Hertogenbosch : Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1873. - 322 p. : krt. - Deze kaart is later toegevoegd, het is waarschijnlijk de kaart die hoort bij dl. 3. - Deze publicatie bevat: Lijst van gedrukte werken en stukken over het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629
Trefwoorden:Beleg van 's-Hertogenbosch (1629)
Bibliografieën
Bronnen
Dagboeken
Egodocumenten
's-Hertogenbosch