Detail

Plaatskenmerk:Hd 0497
Titel:Charters en privilegiebrieven, berustende in het archief der stad 's Hertogenbosch

Auteur:Sassen, J.N.G.
Omvang:
Annotatie:In: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde dl. 3(1864), p. 79-80
Trefwoorden:Charters
Middeleeuwen
Privileges
's-Hertogenbosch
Stamboeknummer:03518A