Detail

Plaatskenmerk:KG 0204
3.7.HER.GES.6 (2 dl.)
Titel:Acta conventus Sylvae-ducensis extraordinarii 1648, uijt alle provintien der Verenigde Nederlanden tesamen geroepen ende geauthoriseert door de Hoogmogende heeren Staten Generael, tot het werck van de Reformatie van de gehele Meijerije; ofwel, Notulen van de grote kerkelijke vergadering van 's-Hertogenbosch in 1648
 
Auteur:Abels, P.H.A.M., Wouters, A.P.F.
Omvang:2 dln., LIV, 313 p.
Uitgever:Rijksarchief in Noord-Brabant
Trefwoorden:Archiefinventarissen
Meierij van 's-Hertogenbosch
Protestantisme
Reformatie
's-Hertogenbosch
Synoden