Detail

Plaatskenmerk:Hd 0045
Titel:Verdaginghe van gereformeerde vier predicanten van 's Hertogenbosch : aen alle catholijcke leeraers : tot bewijs van de ware christelijcke religie ; Daechs-Vaerdicheyt om alle catholijcke weder-partyen te beantwoorden : op het ghene / dat zij teghen de catholijcke religie zouden willen opwerpen ; Preservatijf-dranck : aen de catholijcke borghers van 's Hertogen-bosch : geschoncken tegens den toover-gift-dranck van de ghereformeerde ministers aldaar ...
 
Auteur:Angelis, Guilielmus ab, Everwijn, Samuel, Janssenius, Cornelius, Swalmius, Henricus, Udemans, Godefridus, Voetius, Gisbertus, Zonst, L.Q. van
Jaar van Uitgave:1633
Omvang:30 p.
Uitgever:[s.n.]
Trefwoorden:Angelis, Guilielmus ab
Calvinisering
Contrareformatie
Everwijn, Samuel
Jansenius, Cornelius
Manifest der predikanten te 's-Hertogenbosch
Polemieken
Protestantisme en rooms-katholicisme
's-Hertogenbosch
Swalmius, Henricus
Udemans, Godefridus
Voetius, Gisbertus