Detail

Plaatskenmerk:B 0684
3.7.HER.GES.44
Titel:Spatial patterns; the late-medieval and early-modern economy of the Bailiwick of 's-Hertogenbosch from an interregional, regional and local spatial perspective = Ruimtelijke patronen; de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne economie van de Meierij van 's-Hertogenbosch bekeken vanuit een interregionaal, regionaal en lokaal ruimtelijk perspectief
 
Auteur:Craane, Marlous Leonie
Jaar van Uitgave:2013
ISBN - ISSN:9789082064209 (ISBN)
Omvang:230 p.
Uitgever:Marlous Craane
Trefwoorden:Economische geografie
Economische geschiedenis
Meierij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch