Detail

Nummer0086782
DocumenttypeAffiche
Locatie;
BeschrijvingAffiche ter aankondiging van een "groote toneeluitvoering" te geven door de toneelvereniging "Samenleving", onderafdeling van de Werkliedenbond St.Joseph te Rosmalen. Gehouden in januari (waarschijnlijk rond 1920) in het café Gildehuis van den heer M. Voets, Kerkenhoek, Rosmalen
Dateringjanuari waarschijnlijk rond 1920
Vervaardiger: Onbekend
Auteursrechthouders