Detail

Archief: 0043 Commandant der dienstdoende schutterij te 's‑Hertogenbosch 1815‑1908
Ordeningsschema's: 4 Diversen

Inventarisnummer208
Beschrijving208. Monsterrol over augustus 1831 van de 1e compagnie van het 1e marsbataljon uit Den Bosch, opgesteld t.b.v. administratie soldij en proviand. Klad, met bijlagen, 1831.
Periode1831
AantekeningenN.B. Deze compagnie is waarschijnlijk dezelfde als de 1e compagnie mobiele Bossche schutterij. Voor de administratie van dergelijke zaken voor de mobiele schutterij in deze periode zie
agenda van de commandant (deze inv. nr. 94), nrs. 655, 662, 672, 688, 743 en 782. Deze monsterrol was Historische Verzameling Schutterij nr. 440: geschenk van de fam. v. Blarkom. J.P. van Blarkom gebruikte deze monsterrol waarschijnlijk voor zijn De
mobiele Bossche schutterij, inzonderheid de 1e compagnie, gedurende den Tiendaagschen Veldtocht”, in Handelingen P.G.K.W. 1882 p. 35-95 (i.h.b. p. 87-89), hetwelk eveneens aanwezig is in Historische Verzameling nr. 308.
Vorm1 omslag