Detail

Nummer0072505
DocumenttypeScan (digitale reproductie)
Locatie's-Hertogenbosch, ;
Beschrijving"Te 's-Hertogenbosch werd verleden week Donderdag in een feestvergadering het vijfentwintigjarig bestaan gevierd van de Indische Missievereeniging, een vereeniging waarvan de leden met grooteen ijver en groot succes gewerkt hebben en nog werken voor de missiën in onze koloniën van Oost en West. Deze foto werd gemaakt tijdens de feestrede van den voorzitter, staatsraad mr. dr. D. Koolen. V.l.n.r. Exc, mgr. J. Pessers, apost. vicaris van Timor, mgr. P.G. Groenen, secretaris, de voorzitter mr. dr Koolen, Z.H. Exc. mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch en jhr. mr. dr. Van Rijckevorsel, commissaris van de Koningin in de porvincie Noord-Brabant".
Datering
Fotograaf: Onbekend
Auteursrechthouders