Detail

Plaatskenmerk:T 0995
Stz 0212
Titel:Hier staoi ik dan (16) (slot)
 
Auteur:Brummer, Sjef
Reekstitel:"Ongewone" stadswandeling ; 16, Architectuur, Hier staoi ik dan ; 16
Annotatie:In: Bossche Kringen jrg. 1(2014)nr. 2(juli), p. 40-42
Trefwoorden:Binnenstad
Gedichten
's-Hertogenbosch
Wandelingen