Detail

Plaatskenmerk:Arch 0702
Titel:De handelwijze van de politie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke kerk : verslag van een verkennend onderzoek door de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk
 
Auteur:Boven, M.W. van, Koster, F.H.
Jaar van Uitgave:2014
Omvang:80 p.
Uitgever:Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk
Trefwoorden:Geestelijkheid
Politiearchieven
Politieregisters
Rooms-Katholieke Kerk
Seksuele mishandeling