Detail

Plaatskenmerk:T 0995
Stz 0212
Titel:De Zuid-Willemsvaart gewijzigd : planvorming van 1850 tot 2014
 
Auteur:Steketee, Bram, Willems, Hans
Annotatie:In: Bossche Kringen jrg. 1(2014)nr. 1(mei), p. 57-60
Trefwoorden:Omleggingen
's-Hertogenbosch
Zuid-Willemsvaart (kanaal)