Detail

Plaatskenmerk:Stz 0078
H 0051 (inventarisatie)
H 0051
Dl. 2: http://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=inventaris+der+archieven&page=1&coll=boeken1&identifier=KA9VAAAAcAAJ
Titel:Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch, chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende : (stads rekeningen van het jaar 1399-1800)
 
Auteur:Zuijlen Jr., R.A. van
Jaar van Uitgave:1861-1876
Uitgever:Van Heusden
Annotatie:1e + 3e ex.: Dl. 1: Van 1399-1568. - XXVII, P. 1-794
1e + 3e ex.: Dl. 2: Van 1568-1700. - P. 795-1592
1e + 3e ex.: Dl. 3: Van 1700-1800. - P. 1593-2150
2e ex.: Dl. 1: Van 1399-1542/43. - P. 1-600
2e ex.: Dl. 2: Van 1542/43-1609/10. - P. 601-1190
2e ex.: Dl. 3: Van 1609/10-1800. - P. 1191-2150
Trefwoorden:Archiefinventarissen
Financiën
Geschiedenis
's-Hertogenbosch
Stadsrekeningen