Detail

Plaatskenmerk:H 0104 (Inventarisatie)
Stz 0020
H 0104
3.4.HER.GEB.44
Titel:De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen : aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen, loopende van 1500-1810
 
Auteur:Sasse van Ysselt, A.F.O. van
Jaar van Uitgave:1911-1914
Uitgever:Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Annotatie:Dl. 1. - [1911]. - 453 p.
Dl. 2. - [1913]. - 595 p. D
Dl. 3. - [1914]. - 662 p.
Trefwoorden:Gebouwen
Geschiedenis
's-Hertogenbosch
Woningen