Detail

Plaatskenmerk:Hd 0063
3.7.HER.GES.42
Titel:Onzijdig verhaal wegens de belegering van 's Hertogenbosch door de Franschen : van den twee-en-twintigsten september 1794, tot de overgaaf der stad op den twaalfden october deszelven jaars: volgens het dagregister, door eenen inwooner dier stad, geduurende het beleg, gehouden.
 
Auteur:Velingius, Abdias
Jaar van Uitgave:1794
Omvang:40 p.
Uitgever:De Bruijn
Trefwoorden:Bataafs-Franse tijd
Beleg van 's-Hertogenbosch (1794)
Dagboeken
Oorlogen
's-Hertogenbosch
Velingius, Abdias