Detail

Plaatskenmerk:H 0113
3.7.HER.GES.42 (bd. 1, dl. 1)
Titel:Verzameling van oorkonden betrekkelijk het beleg van 's Hertogenbosch in der jare 1629
 
Auteur:Hermans, C.R., Voorne, Robbert van
Annotatie:Band 1: [Dl. 1] en [dl. 2] zijn in één band gebonden
[Dl. 1] Dagboeken: Dagboek der belegering van 's Hertogenbosch gehouden sedert den 28 april tot den 10 september 1629 / Robbert van Voorne. - P. 1-62. - Journael oft dach-register van alle het memorabelste, datter binnen de stadt 's Hertoghen-bosch, sints datse belegert worde, tot den dag van't overgeven voorgevallen is / een borger der selver stadt. - Amsterdam : Broer Iansz, 1629. - P. 63-89. - Description du siége de la ville de Bois-le-duc, assiégé dès le premier de may 1629 / Henry de Nassau. - Anvers : Abraham Verhoeven, 1629. - P. 91-98. - Obsidionis Silvaducensis : succincta narratio / Sidronio Hosschio (Hosselius). - P. 99-190
[Dl. 2] Codex Diplomaticus. - [S.l.] : [s.n.], [1850]. - 416 p. : plgr. - Bevat: Diarium reverendissimi domini / Michaelis Ophovii. - Aug. 1629-jan. 1631. - P. 327-407
Band 2: [Dl. 3] Stukken berustende in het Rijks Archief te 's Gravenhage. - 's Hertogenbosch : Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1871. - 151 p. : uitslaande krt. - NB de uitslaande kaart ontbreekt in het aanwezige ex. Deze zou er wel in moeten zitten. De kaart is wel opgenomen in de HTA, recordnr. 0003155.
Band 3: [Dl. 4] Stukken berustende in het Rijks Archief te Brussel en in het Provinciaal archief te Utrecht : opgave der gedrukte werken over het beleg. - 's Hertogenbosch : Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1873. - 322 p. : krt. - Deze kaart is later toegevoegd, het is waarschijnlijk de kaart die hoort bij dl. 3. - Deze publicatie bevat: Lijst van gedrukte werken en stukken over het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629
Trefwoorden:Beleg van 's-Hertogenbosch (1629)
Bibliografieën
Bronnen
Dagboeken
Egodocumenten
's-Hertogenbosch