Detail

Plaatskenmerk:MM 1089
Stz 0150
Inv G 4.1 HOEK
3.11.HER.INV.2A
3.11.HER.INV.2B
Titel:Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch : 1262 - 1810
 
Auteur:Hoekx, Jozef, Paquay, Valentijn
Reekstitel:(Publicaties van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch ; dl. 6)
Jaar van Uitgave:2004
ISBN - ISSN:9074028071 (ISBN)
Omvang:2 dln. - 1017 p.
Uitgever:Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Trefwoorden:Archiefinventarissen
Oud stadsarchief (OSA)
's-Hertogenbosch