Detail

Plaatskenmerk:B 0336
1.11.5.GES.5
Titel:Noordbrabants historisch jaarboek
 
Jaar van Uitgave:1984-2017
ISBN - ISSN:9060112766 (dl. 1) (ISBN), 9060113284 (dl. 2) (ISBN), 9060114191 (dl. 3) (ISBN), 906011521X (dl. 4) (ISBN), 9060115600 (dl. 5) (ISBN), 9060116070 (dl. 6) (ISBN), 9060116895 (dl. 7) (ISBN), 9070814420 (dl. 8) (ISBN), 9072526198 (dl. 9) (ISBN), 9072526244 (dl. 10) (ISBN), 9072526295 (dl. 11) (ISBN), 9072526317 (dl. 12) (ISBN), 9072526341 (dl. 13) (ISBN), 9072526376 (dl. 14) (ISBN), 9072526392 (dl. 15) (ISBN), 9789070641979 (dl. 30) (ISBN), 9789072526595 (dl. 25) (ISBN), 9789082197228 (dl 31) (ISBN), 9789082197242 (dl. 33) (ISBN), 9789082197259 (dl. 34) (ISBN), 9789082197266 (dl. 35) (ISBN)
Uitgever:Stichting Brabantse regionale geschiedbeoefening , Noordbrabants genootschap , Walburg Pers , Erfgoed Brabant , Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Annotatie:Dl. 1: 1984. - VIII, 256 p.: foto's, tab., krt., graf.
Dl. 2: 1985. - VIII, 264 p.: tab., foto's, krt.
Dl. 3: 1986. - VII, 271 p.: foto's, krt., tab., graf.
Dl. 4: 1987. - 227 p.: foto's, tab., krt.
Dl. 5: 1988. - 215 p.: tab., foto's, graf.
Dl. 6: 1989. - 242 p.: foto's, tab., graf., krt.
Dl. 7: 1990. - 286 p.: tab., foto's
Dl. 8: 1991. - 192 p.: foto's, tab., krt., tek.
Dl. 9: 1992. - 236 p.: foto's, tek., tab., graf.
Dl. 10: 1993. - 253 p.: foto's, graf., tab., krt., tek.
Dl. 11: 1994. - 299 p.: foto's, tab., afb., krt.
Dl. 12: 1995. - 277 p.: krt., foto's, tab.
Dl. 13: 1996. - 287 p.: foto's, afb., krt.
Dl. 14: 1997. - 299 p.: foto's, afbn., krtn.
Dl. 15: 1998. - 272 p.: foto's, tabn., afbn.
Dl. 16: 1999. - 320 p.:foto's, krtn., tabn.
Dl. 17-18: 2001. - 374 p. : foto's, krtn., tabn.
Dl. 19: 2002. - 284 p. : foto's, krtn
Dl. 20: 2003. - 306 p. : foto, tek.
Dl. 21: 2004. - 256 p. : foto, tab., tek.
Dl. 22-23: 2005-2006. - 2006. - 431 p. : afb., foto, graf., krt., tab., tek.
Dl. 24: 2007. - 's-Hertogenbosch : Stichting Brabantse Regionale Geschiedschrijving, 2007. - 256 p. : afb., fig., foto, graf., krt., tab.
Dl. 25: 2008. - 's-Hertogenbosch : Erfgoed Brabant, 2009. - 212 p. : afb., foto, graf., krt., tab., tek.
Dl. 26: 2009. - 's-Hertogenbosch : Erfgoed Brabant, 2009. - 184 p. : afb., fig., foto, graf., krt., plgr., tab., tek.
Dl. 27: 2010. - 's-Hertogenbosch : Erfgoed Brabant, 2010 - 191 p. : afb., fig., foto, krt., tab., tek.
Dl. 28: 2011. - 's-Hertogenbosch : Erfgoed Brabant, 2011. - 235 p. : afb., foto, krt., plgr., tab., tek.
Dl. 29: 2012. - 's-Hertogenbosch : Erfgoed Brabant, 2012. - 258 p. : afb., fig., foto, graf., krt., tab., tek.
Dl. 30: 2013. - Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2013. - 250 p. : afb., foto, krt., tab., tek. - Uitg. i.s.m. Stichting Erfgoed Brabant en Historische Vereniging Brabant
Dl. 31: 2014. - Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2014 - 248 p. : afb., foto, krt., tab., tek. - Uitg. i.s.m. Stichting Erfgoed Brabant en Historische Vereniging Brabant
Dl. 33: 2016. - Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2016. - 246 p. : afb., foto, krt., tab., tek. - Uitg. i.s.m. Stichting Erfgoed Brabant en Historische Vereniging Brabant
Dl. 34: 2017. - Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2017. - 262 p. : afb., fig., foto, graf., krt., plgr., tab., tek. - Uitg. i.s.m. Stichting Erfgoed Brabant en Historische Vereniging Brabant
Dl. 35: 2018. - Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 2018. - 268 p. : afb., fig., foto, graf., krt., plgr., tab., tek. - Uitg. i.s.m. Stichting Erfgoed Brabant en Historische Vereniging Brabant
Trefwoorden:Geschiedenis
Jaarboeken
Noord-Brabant