Detail

Plaatskenmerk:H 0008
Titel:Historie der stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der hertogen van Brabant
 
Auteur:Heurn, Johan Hendrik van
Jaar van Uitgave:1776-1778
Editie:Oorspr. dr.
Uitgever:J. van Schoonhoven
Annotatie:Dl. 1: Beginnende van de vroegste tyden af tot het jaar 1555. - 1776. - XXXVI, 546 p.
Dl. 2: Beginnende in het jaar 1555. tot het jaar 1648. - 1776. - 546 p.
Dl. 3: Beginnende met het jaar 1648. tot het jaar 1729. - 1777. - IV, 469 p.
Dl. 4: Beginnende met het jaar 1729. tot het jaar 1766. - 1778. - IV, 338, 98 p.
Trefwoorden:Geschiedenis
Hertogen van Brabant
Meierij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Stadsgeschiedenis