Detail

Plaatskenmerk:H 0254/01
Stz 0172
3.10.HER.GES.SOC.4
Titel:Van bedeling naar verheffing : evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch, 1854-1912
 
Auteur:Wouters, Th.A.
Reekstitel:(Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland ; 11)
Jaar van Uitgave:1968
Omvang:XXXI, 478 p.
Uitgever:Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Trefwoorden:Armenzorg
Hulpverlening
's-Hertogenbosch
Welzijnszorg