Detail

Plaatskenmerk:Hd 0443/02
Titel:Catholycke uyt-wis-spons over de aenmerkinghen die Gisbert Voetius heeft uyt-ghegheven teghen den Preservatyf-dranck, toe-geeyghent de Godt-vreesende ende mannelijcke burgeren van den bosch
 
Auteur:Ianssenius van Leerdam, Cornelius
Jaar van Uitgave:1633
Omvang:ongepag.
Uitgever:Aertssen
Trefwoorden:Calvinisering
Contrareformatie
Jansenius, Cornelius
Manifest der predikanten te 's-Hertogenbosch
Polemieken
Protestantisme en rooms-katholicisme
's-Hertogenbosch
Voetius, Gisbertus