Detail

Plaatskenmerk:Hd 1300 -
3.13.HER.VES.17
Titel:Geschiedenis der stad 's-Hertogenbosch, voor zoover betreft hare vestingwerken en de gronden, waarop die zijn aangelegd en gebouwd, van hare poorten en bruggen, buskruit- en andere krijgsmagazijnen, van af de vroegste tijden, benevens van hare rivieren, waterleidingen en visscherijen
 
Auteur:Zuijlen, R.A. van
Omvang:91 p.
Uitgever:[Arkesteyn]
Trefwoorden:Defensie
Forten
Geschiedenis
Grondeigendom
Militaire geschiedenis
's-Hertogenbosch
Verdedigingswerken
Vestingen