Detail

Plaatskenmerk:H 0513 -
3.10.HER.GES.SOC.1 (dl. 1) -
3.10.HER.GES.SOC.3
Titel:De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch (1500-1550)
 
Auteur:Blondé, B.
Jaar van Uitgave:1986
Omvang:XVIII, 262 p.
Uitgever:Katholieke Universiteit Leuven, faculteit der letteren en de wijsbegeerte, departement geschiedenis
Annotatie:Dl. I: tekst
Dl. II: bijlagen.
Trefwoorden:'s-Hertogenbosch
Sociaal-economische geschiedenis