Detail

Nummer0086783
DocumenttypeAffiche
Locatie;
BeschrijvingAffiche ter aankondiging van een uitvoering te geven door de toneelvereniging "Samenleving", van de Werkliedenbond St.Joseph te Rosmalen. Gehouden in januari 1926 in het café van den heer M. Pennings, Kerkenhoek, Rosmalen
Dateringjanuari 1926
Vervaardiger: Onbekend
Auteursrechthouders