Detail

Nummer0086721
DocumenttypeFoto
Locatie;
BeschrijvingOpgravingen hoek Lepelstraat / Visstraat op de plek van het gesloopte café de Plekhoek
Dateringseptember 1986
Fotograaf: Ewals-Dalessi, J.B.M.
AuteursrechthoudersNabestaanden mevrouw J.B.M. Ewals - Dalessi